Aluelliset opintopäivät 2015

”TÄYDENNYSKOULUTUSTA TYKSISSÄ”

Opintopäivämme 13.10. Tyksin Lahesmaa-salissa veti auditorion täyteen opinhaluisia lähi- ja perushoitajia ympäri Varsinais-Suomen. Koulutuspäivämme kuuluu VSSHP:n keskitettyyn koulutukseen ja on avoin myös perusterveydenhuollon työntekijöille sekä yksityissektorilla työskenteleville, tosin heille pientä maksua vastaan.

Opintopäivän ohjelman suunnitteluvastuu ja käytännön järjestelyt ovat ammattiosastolla ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa se suunniteltiin yhdessä Turun kaupungin ao:n kanssa. Työnantaja tarjoaa tilan sekä korvaukset luennoitsijoille ja myös myöntää työntekijöille K-päivän. Ohjelman aiheet tulivat pitkälti viime vuotisen palautteen perusteella.

Puheenjohtajamme Silja Paavola piti päivän avaukseksi kannustavan puheenvuoron ja rohkaisi lähi - ja perushoitajia olemaan ylpeitä työstään ja käyttämään koko osaamistaan ja asiantuntijuuttaan potilaan ja asiakkaan parhaaksi.

Medisiinisen tulosalueen ylihoitaja Anne Isotalo toi työnantajan tervehdyksen sekä kertoi tulevaisuuden haasteista ja mitä taitoja tulevaisuudessa on arvioitu tarvittavan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Päivän ammatillisina aiheina kuulimme painehaavojen ehkäisystä, vajaaravitsemuksen kartoituksesta, aggressiivisen potilaan kohtaamisesta sekä kertausta muistisairauksista. VSSHP:n kehittämisylihoitaja Heljä Lundgren-Laine kertoi ”STEPPI”-hankkeesta eli perushoidon laadunvarmistus - ja kehittämishankkeesta, joka on käynnistymässä sh-piirissä tänä syksynä. Mukaan hankkeeseen on haastettu myös muita toimijoita, mm. Turun terveystoimi.

Päivän päätteeksi kuulimme mielenkiintoisen matkakertomuksen hollantilaisen De Hogeweyn muistikylän asukkaista ja hoitoideologiasta SuPerin kehittämisyksikön asiantuntija Leena Kaasisen kertomana.

Saamiemme palautteiden perusteella päivän koettiin antoisaksi ja ohjelmassa oli jokaiselle jotakin, huolimatta siitä missä terveydenhuollon yksikössä työskentelee. Saimme myös hyviä vinkkejä ensi vuodelle.

Lämmin kiitos vielä kaikille mukana olleille!

Jaana Dalèn

Tyksin Superilaiset koulutuspäivät lokakuu 2015