Neuvottelukierros 2020

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. Neuvottelut uusista sopimuksista ja niiden tulokset koskevat kaikkia jäseniä. Neuvotteluissa sovitaan työsuhteesi ehdoista. Seuraamalla SuPerin verkkosivuja ja some-kanavia pysyt ajan tasalla.

SuPerilla neljä päätavoitetta neuvotteluihin.

  • vähintään vientialoja vastaava palkankorotus hoitoaloille.
  • tasa-arvo-ohjelma joka nostaisi naisvaltaisen sote-alan palkkoja niin, että palkkaero miesvaltaisiin aloihin kuroutuisi umpeen. Tämä voitaisiin toteuttaa pitkällä ohjelmalla, joka takaisi hoitohenkilöstölle 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja korkeammat palkankorotukset kymmenen vuoden ajan. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.
  • sote-alan työehtosopimus, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.
  • Kiky-tunnit poistuisivat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.

Neuvottelut ovat päättyneet. Uusi Sote -sopimus saatiin samoin Kikyistä luovutaan Elokuun alusta alkaen. 

Neuvottelun tuloksista ja sopimuksesta voit lukea liiton sivulta